Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Global GT sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Pile. Podane dane osobowe w formularzu kontaktowym oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionym interesie Administratora przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez rok). Podanie danych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez nas wyłącznie podmiotom zapewniającym na jej rzecz obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych). W przypadku przesyłanych wiadomością związanych z realizacją umowy lub ofertami przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B RODO. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych w przypadkach i zakresie określonym w RODO. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub telefonicznie informujemy, że mogą Państwo też zgodę wycofać w każdym momencie. Wystarczy wysłać e-maila o treści „Wycofuję zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych” na adres: sprzedaż@osiedle4poryroku.com.pl.

Kontakt

Biuro sprzedaży:

Adres inwestycji: